Home मनोरंजन 70+ Best Thanks for Birthday Wishes in Marathi | आभार संदेश मराठी...

70+ Best Thanks for Birthday Wishes in Marathi | आभार संदेश मराठी | धन्यवाद

100+ Thanks for Birthday Wishes in Marathi | आभार संदेश मराठी | धन्यवाद संदेश मराठी

आम्हाला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा संदेश मिळाल्यावरच बरे वाटते असे नाही तर आमचे मित्र आणि कुटुंबीय आमची किती काळजी घेतात हे देखील आम्हाला कळते.  वाढदिवसाच्या शुभेच्छा मिळाल्यानंतर सर्वात कठीण गोष्ट म्हणजे शुभेच्छांसाठी धन्यवाद म्हणणे.  कारण कधी-कधी थँक्यू म्हणायला शब्द कमी पडतात.  वाढदिवसाच्या शुभेच्छांना काय उत्तर द्यावे असा प्रश्न तुम्हाला पडत असेल तर?  किंवा वाढदिवसाच्या शुभेच्छाबद्दल धन्यवाद कसे म्हणायचे?  त्यामुळे, तुमचे काम सोपे करण्यासाठी,  आम्ही तुमच्यासाठी या पोस्टमध्ये आणले आहे, वाढदिवसाच्या शुभेच्छांसाठी Thanks for birthday wishes in marathi, Thank you for Birthday Wishes in Marathi ज्याच्या मदतीने तुम्ही वाढदिवसाच्या शुभेच्छांना उत्तर देऊ शकता.

Best Thanks for Birthday Wishes in Marathi

Thanks for Birthday Wishes in Marathi

धन्यवाद

आपण सर्वांनी आपण सर्वांनी दिलेल्या शुभेच्छांनी मी धन्य झालो. हा दिवस माझ्या कायम लक्षात राहील.”


खरं तर आभार मानून तुला परकं

करायचं नाही. पण आभार मानले नाही

तर मला चैन पडणार नाही. तू माझ्यासाठी

काय आहेस हे शब्दात व्यक्त करता येणं

कठीण आहे. माझा प्रत्येक वाढदिवस

तुझ्यासोबतच असावा हीच सदिच्छा!

धन्यवाद.


See also: Ahmednagar News

Thanks for Birthday Wishes in Marathi


जितका आईबाबांसाठी मनात

आदर आहे ना तितकाच आदर

तुझ्यासाठीही आहे.

माझा वाढदिवस इतका खास

बनविल्याबद्दल

खूप खूप आभार!


तुझ्याशिवाय माझा वाढदिवसच काय

पण माझं आयुष्यही अपूर्ण आहे.

मी असेपर्यंत प्रत्येक वाढदिवस हा

तुझ्याबरोबरच साजरा करायचा आहे.

तुझ्या प्रेमाबद्दल

खूप खूप धन्यवाद!


माझ्या आयुष्यात अशी महान माणसे मिळाल्याबद्दल मी स्वतःला खूप धन्य समजतो..

तुमच्या सर्वांचे खूप खूप आभार.”


Thanks messages for birthday wishes in marathi

आपल्या दिलेल्या शुभेच्छा,संदेश

आणि आशीर्वाद माझ्यासाठी

खूप खास आहेत हे सर्व मी

माझ्या हृदयाजवळ साठवून ठेवेन.

धन्यवाद.


वाढदिवस तर फक्त एक दिवसाचा

कार्यक्रम आहे

परंतु आपण सर्वांची सोबत

माझ्यासोबत नेहमीच आहे

व प्रत्येक संकटात धैर्याने आपण

माझ्यासोबत आहात

या बद्दल सर्वांचे धन्यवाद..


माझ्यासाठी असणारा हा सामान्य

दिवस तुमच्यामुळेच खास होतो.

तुमच्या शुभेच्छांच्या वर्षावाने

न्हाऊन निघाले आहे.

खूप खूप आभार!

birthday dhanyawad message in Marathi


माझा वाढदिवस आनंददायी बनवल्याबद्दल धन्यवाद. तुम्हा सर्वांचे आभार!”


जसा परफ्युमचा सुगंध बराच काळ

टिकतो तसेच तुम्ही दिलेल्या

वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

 नेहमीच माझ्या सोबत

राहतील धन्यवाद.


वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्याबद्दल

सर्वांचे आभार,

माझ्या या खास दिवसामध्ये

सहभागी झाल्याबद्दल

धन्यवाद.


तुम्ही दिलेल्या वाढदिवसाच्या

शुभेच्या अप्रतिम होत्या.

मनापासून धन्यवाद.

माझ्या वाढदिवसानिमित्त

आपण सर्वांनी विविध माध्यमातून

प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या

शुभेच्छारुपी स्नेह व्यक्त केल्याबद्दल

सर्वांना मनापासून

धन्यवाद!

Birthday dhanyawad sms marath


आपले प्रेम, स्नेह आणि विश्वास यांचा

अमूल्य ठेवा मनाच्या गाभाऱ्यात

कायम जतन राहील..

आपण सर्वांनी माझ्या जन्मदिनी

प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपाने विविध

माध्यमातून जो शुभेच्छारुपी वर्षाव केला.

त्यासाठी मी मनापासून धन्यवाद देतो..

मनापासून धन्यवाद!


See also: Latest Marathi News

Thanks for Birthday Wishes in Marathi


आपण सर्वांनी मला माझ्या

वाढदिवसानिमित्त दिलेल्या शुभेच्छा

आणि आशीर्वाद मला मिळाले.

मी आपणा सर्वांचा मनापासून

आभारी आहे..

Birthday thanks images and banner marathi


आपण आपले शुभाशीर्वाद असेच

माझ्यावर ठेवाल अशी मी आशा बाळगतो

धन्यवाद!


तुमच्या मनमोहक शुभेच्छांनी माझा दिवस आनंददायी झाला. तुम्हा सर्वांचे खूप खूप आभार.”


माझ्या वाढदिवसाला तुम्ही

दिलेल्या शुभेच्छांमुळे

परिपूर्ण शोभा आली,

आपले खूप खूप आभार.


माझ्या वाढदिवसाची आठवण

ठेवून या खास दिवशी माझा

विचार केला त्याबद्दल मनःपूर्वक

धन्यवाद.

असेच माझ्यासोबत रहा.

धन्यवाद.

आभार शुभेच्छा


माझ्या वाढदिवसाची आठवण

ठेवून या खास दिवशी माझा

विचार केला त्याबद्दल मनःपूर्वक

धन्यवाद. असेच

माझ्यासोबत रहा.

धन्यवाद.


तुमच्या अनंत शुभेच्छा माझ्यासाठी वाढदिवसाच्या गोड स्मृती म्हणून कायम राहतीलमला शुभेच्छा दिल्याबद्दल धन्यवाद…”


मी त्या प्रत्येकाचे आभार मानू

इच्छितो ज्यांनी वेळात वेळ

काढून मला शुभेच्छा आणि

आशीर्वाद दिले त्यासाठी

मी आपला ऋणी राहीन.


आपण दिलेले संदेश खरोखरच

खुप अनमोल आणि

गोड आहेत.आपल्या

सर्वांचे मनापासून आभार.

Thank U messages in Marathi


वाढदिवसाच्या भेट वस्तू तुटू शकतात

किंवा हरवल्या जाऊ शकतात

परंतु तुमचे अमूल्य शब्द नेहमीच

माझ्या हृदयाजवळ राहतील.

धन्यवाद.


तुमचा वाढदिवस आनंदजनक बनवल्याबद्दल तुम्ही तुमच्या मित्र परिवाराला आणि नातेवाईकांचे आभार मानण्यासाठी तुम्ही धन्यवाद पाठवू शकता.”


माझ्या वाढदिवशी मला

मिळालेल्या शुभेच्छा आणि

आशीर्वादांबद्दल

सर्वांचे मन:पूर्वक आभार.


तुम्ही दिलेल्या शुभेच्छामुळे माझे

हृदय आनंदाने भरून गेले आहे.

वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

दिल्याबद्दल धन्यवाद.


ज्यांनी वेळात वेळ काढून मला माझ्या

वाढदिवशी शुभेच्छा दिल्या आहेत

त्या सर्वांचे मी आभार मानू इच्छितो.

असेच आशीर्वाद माझ्यावर

राहू देत हीच प्रार्थना.

धन्यवाद…!

Thank You messages


माझा वाढदिवस ज्यांनी लक्षात ठेवला त्या प्रत्येकाचा मी मनापासून आभारी आहेतुमचे सर्व शुभेच्छा आणि प्रशंसा मी कधीही विसरणार नाहीखूप खूप धन्यवाद


आपण दिलेल्या शुभेच्छांमुळे

माझा वाढदिवस आणखीनच

विशेष बनला आहे. असेच

आशीर्वाद माझ्यावर

राहूद्यात खूप खूप धन्यवाद.


प्रथम मी माझ्या जीवनासाठी

देवाचे आभार मानू इच्छितो

त्यासोबतच

ज्यांनी मला वाढदिवसाच्या

शुभेच्छा दिल्या त्या

सर्वांचे मनःपूर्वक धन्यवाद.


माझ्या वाढदिवशी मला आनंदित

केल्याबाबत  तुमचे खूप खूप आभार.

असेच प्रेम माझ्यावर राहू

देत हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना.

आभारी आहोत


वाढदिवसाच्या शुभेच्छांबद्दल आभारतुमचे आशीर्वादच माझ्यासाठी खूप आहेत.”


सर्वच कॉल्स, पोस्ट आणि कार्ड

उत्कृष्ट होते. मी खूपच भाग्यवान

आहे की  माझ्याकडे तुमच्या

सारखे अप्रतिम मित्र आणि

कुटुंब आहे शुभेच्छा दिल्या बद्दल

 खूप खूप धन्यवाद.


आपण पोस्ट केलेल्या

वाढदिवसाच्या शुभेच्छा मला

नेहमीच आठवणीत राहतील.

असेच प्रेम माझ्यावर राहु देत.

धन्यवाद.


 

माझ्या वाढदिवशी तुम्ही पाठवलेल्या

गोड शुभेच्छां बद्दल

मनापासून धन्यवाद.

तुम्ही सर्वांनी दिलेल्या भरभरून

प्रेमामुळे मी भारावून गेलो आहे.

धन्यवाद


धन्यवाद! तुमच्या सर्वांच्या शुभेच्छा आणि पाठिंब्याबद्दल सर्वांचे खूप खूप आभार…”


तुमच्या व्यस्त वेळापत्रकातून मला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे आभार.”


वाढदिवस हा एक दिवसाचा इव्हेंट

आहे परंतु आपण दिलेल्या शुभेच्छा

माझ्यासोबत नेहमीच राहतील.

माझा आनंद द्विगुणित

केल्याबद्दल

मनापासून आभार.


 

तुम्ही दिलेल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

कोणत्याही भेटवस्तू पेक्षा सुंदर,

कोणत्याही केक पेक्षा गोड आणि

कोणत्याही मेणबत्तीच्या प्रकाशा पेक्षा जास्त

चमकदार आहेत. भरभरून प्रेम देणाऱ्या

माझ्या सर्व मित्र-मैत्रिणींचे

तसेच वडीलधाऱ्या

व्यक्तींचे मनःपूर्वक आभार.


माझ्या वाढदिवशी मला मिळालेली

सर्वात सुंदर भेट म्हणजे

तुमच्या शुभेच्छा.

असेच प्रेम व आशीर्वाद

माझ्यावर राहू देत धन्यवाद.

thanks message for birthday wishes in marathi,


माझ्या चेहऱ्यावर जे हसू आहे, ते तुम्ही मला पाठवलेल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छांमुळे आहे.

सर्वांचे खूप खूप आभार.”


काल माझ्या वाढदिवसानिमित्त विविध

क्षेत्रातील राजकीय, शैक्षणिक,

सामाजिक, वडीलधारी आणि

मित्र परिवार यांनी दिलेल्या

आशीर्वाद रुपी शुभेच्छांचा

मी मनस्वी स्वीकार करतो.


Thanks for Birthday Wishes in Marathi


कोणी विचारलं काय कमावलं तर

मी अभिमानाने सांगू शकेल की

तुमच्यासारखी जिवाभावाची

माणसं कमावली.

पुन्हा एकदा तुमचे सर्वांचे

मनापासून खूप खूप आभार…!


तुम्ही दिलेल्या शुभेच्छा खरोखरच

खूप सुंदर होत्या.

हा वाढदिवस माझ्या नेहमीच

लक्षात राहील माझा

हा दिवस स्पेशल बनवल्याबद्दल

खूप खूप धन्यवाद.

Thank You For Birthday Wishes Marathi


मला माझ्या वाढदिवसानिमित्त आपल्या शुभेच्छा लाख मोलाच्या आहेत, आपली मैत्री अशीच आयुष्यभर राहो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना


धन्यवाद! माझ्या वाढदिवसानिमित्त आपण सर्वांनी दिलेल्या शुभेच्छांबद्दल मी आपला खूप खूप आभारी आहे… असेच प्रेम माझ्यावर राहू देत हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना! धन्यवाद!


 असेच तुमचे प्रेम, सदिच्छा, शुभेच्छा, मोलाची साथ निरंतर राहो अशी आशा बाळगतो आपले मानापासून आभार मानतो.


वाढदिवसाच्या भेट वस्तू तुटू शकतात किंवा हरवल्या जाऊ शकतात परंतु तुमचे अमूल्य शब्द नेहमीच माझ्या हृदयाजवळ राहतील. धन्यवाद


 आपले आभार मानण्यासाठी शब्दच कमी पडतात म्हणून फक्त एकच शब्द धन्यवाद !


आपण दिलेल्या शुभेच्छांचा जणू माझ्यावर वर्षावच झाला. आपल्या याच शुभेच्छांमुळे माझा आनंद द्विगुणित झाला. खरेच आपण वेळात वेळ काढून मला शुभेच्छा दिल्याबद्दल मनापासून आभार. असेच चांगल्या-वाईट प्रसंगात माझ्या पाठीशी उभे रहा. धन्यवाद!


Birthday Thank you message in Marathi


आपण सर्वांनी माझ्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या, आपले प्रेम आणि आशीर्वाद दिलेत, त्याबद्दल आपणा सर्वांचे धन्यवाद…!


 वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. आपण दिलेल्या शुभेच्छा माझ्यासाठी खूप महत्वपूर्ण आहेत


 वाढदिवसाच्या अद्भूत शुभेच्छांबद्दल माझ्या सर्व मित्रांचे आणि कुटुंबीयांचे मनापासून आभार,त्यातील काही शुभेच्छा वाचून माझ्या डोळ्यात अश्रू आले.माझ्यावर एवढे प्रेम केल्याबद्दल आणि शुभेच्छा दिल्या बद्दल धन्यवाद.


Thanks for Birthday Wishes in Marathi


काल माझा वाढदिवस झाला..
अनेकांनी प्रत्यक्ष भेटून, फोन,
एसएमएस, व्हॉट्सअप, फेसबूक,
सोशल मिडीयाद्वारे मला
वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या,
आशिर्वादही दिले,
त्या सर्वांचा मी आभारी आहे..!!!
असेच सर्वांचे प्रेम, सहकार्य, आशिर्वाद, शुभेच्छा
सदैव माझ्यावर राहोत हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना ।।
पुनः एकदा धन्यवाद..!


आपण सर्वांनी मला माझ्या वाढदिवसानिमित्त दिलेल्या शुभेच्छा आणि आशीर्वाद मला मिळाले. मी आपणा सर्वांचा मनापासून आभारी आहे.. आपण आपले शुभाशीर्वाद असेच माझ्यावर ठेवाल अशी मी आशा बाळगतो… धन्यवाद!


वाढदिवसाचा गोडवा आणखीनच वाढून जातो,
जेव्हा शुभेच्छा तुमच्यासारखा खास व्यक्ती देतो..
Thank You


Download Now: Sangamner Akole News: Ahmednagar News Live

Also See: Education Study


तुमचा वाढदिवस आनंदजनक बनवल्याबद्दल तुम्ही तुमच्या मित्र परिवाराला आणि नातेवाईकांचे आभार मागण्यासाठी तुम्ही धन्यवाद पाठवू शकता.  आम्हाला आशा आहे की तुम्हाला Thanks for Birthday Wishes in Marathi

लेख आवडले असेल आणि तुम्हीही मित्र आणि कुटुंबीयांकडून मिळालेल्या शुभेच्छांबद्दल आभार मानण्यासाठी त्यांचा वापर केला असेल. 

तुम्ही वाचू शकता: Marriage Anniversary Wishes in Marathi

Happy Birthday Wishes in Marathi | 1000+ Best वाढदिवसाच्या शुभेच्छा मराठीत

Thanks for Birthday Wishes in Marathi बद्दल जर तुमच्याकडे आमच्यासाठी काही सूचना असतील तर तुम्ही खाली कमेंट सेक्शनमध्ये संकोच न करता आमच्यासोबत शेअर करू शकता.  आमच्या या पोस्टसाठी वेळ दिल्याबद्दल धन्यवाद.

या आजच्या पोस्टमध्ये दिलेले वाढदिवस धन्यवाद संदेश मराठी, Birthday thanks in marathi, Thanks messages for birthday wishes in marathi, Birthday dhanyawad sms marathi,Thanks for birthday wishes in marathi, birthday dhanyawad message in Marathi, Birthday thanks images and banner marathi, वाढदिवस आभार संदेश फोटो Hd, Thank you in marathi, धन्यवाद संदेश मराठी इत्यादी. बद्दल तुमचे मत कंमेन्ट च्या माध्यमातून जरुर कळवा….

11 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here