भारत

जम्मू बस स्थानकावर ग्रेनेड हल्ला अठरा जण जखमी

जम्मू बस स्थानकावर ग्रेनेड हल्ला अठरा जण जखमी जम्मू: जम्मूमधील बस स्थानकावर ग्रेनेड हल्ला झालेला आहे. बस स्थानकात मोठा स्फोट झाला. हा हल्ला १२ वाजून...