Home अकोले अकोले तालुक्यात गुरुवारी ११५ बाधितांची वाढ तर दोन मयत

अकोले तालुक्यात गुरुवारी ११५ बाधितांची वाढ तर दोन मयत

Akole Taluka 115 Corona Positive

अकोले | Akole: अकोले तालुक्यात गुरुवारी ११५ नव्या बाधितांची वाढ झाली आहे तर दोन जण मयत झाले आहेत. त्यामुळे अकोले तालुक्याची एकूण बाधितांची संख्या ७२७७ इतकी तर मृत्यू ७५ झाले आहेत.

तालुक्यातील गावानुसार प्राप्त झालेले अहवाल खालीलप्रमाणे:

अकोले: ५

कारखाना रोड अकोले: १

निळवंडे: १

सावरकुटे: ४

धामणगाव: ५

धुमाळवाडी: १०

पिंपळदरी: १

चांदगिरवाडी: १

रेडे: १

रुंभोडी: २

गुरव झाप: १

निम्ब्रळ: ५

शेकईवाडी: ४

बहिरवाडी: ४

अगस्ती चित्र मंदिर अकोले: १

सुगाव: १

ढोकरी: ३

टाकळी: १

अगार गल्ली अकोले: १

उंचखडक बुद्रुक: १

निरगुडवाडी: २

लव्हाळी: १

म्हाळादेवी: २

धामणगाव रोड: १

माळीझाप: १

देवठाण: २

शेतकी फार्म: १

कुंभेफळ: ५

विठे: २

मोग्रस: १

कोतूळ: ६

वीरगाव: १

शिदवड: २

वाघापूर: १

ब्राम्हणवाडा: ५

जाचकवाडी: ३

चैतन्यपूर: १

करंडी: २

पिंपळगाव निपाणी: १

रुंभोडी: १

वाशेरे: १

राजूर: ३

नवलेवाडी: २

अंभोळ: १

डोंगरगाव: २

गर्दनी: १

गणोरे: ५

पाग्रोळी: १

कळस: १

घाटघर ब्राम्हणवाडा: १

जांभळे: १

शेंडी: १

कातळापूर: २

Web Title: Akole Taluka 115 Corona Positive

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here