Home अकोले Akole: बुधवारी अकोले तालुक्यात ३५ व्यक्ती कोरोना बाधीत

Akole: बुधवारी अकोले तालुक्यात ३५ व्यक्ती कोरोना बाधीत

Akole Taluka 35 corona infected Total 2838

अकोले | Akole:  अकोले शहरात ०५ ,सावरगाव पाट ०८, नवलेवाडी ०३, पिंपळदरी ०४, समशेरपुर ०४, देवठाण ०३, धामणगाव पाट०२ सह तालुक्यात ३५ व्यक्ती कोरोना बाधीत आढळून आले आहेत. तालुक्याची एकुण रुग्णसंख्या २८ व्या शतकाच्या पुढे २८३८ इतकी झाली आहे.

 आज तालुक्यात घेण्यात आलेल्या १३० रॅपिड ॲन्टीजन टेस्टमध्ये २८ व्यक्तीचा व खाजगी प्रयोगशाळेतील अहवालात ०७ व्यक्तीसह ३५ व्यक्तीचा  कोरोना अहवाल पॅाझिटीव्ह आला आहे.

तर आज कोतुळ  ग्रामीण रुग्णालयातुन ५०,व्यक्तीचे स्वॅब अहमदनगर शासकीय प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहे.

समशेरपुर ग्रामीण रूग्णालयात १७ ॲन्टीजन टेस्टमध्ये तब्बल १२ व्यक्ती पॅाझिटीव्ह आढळून आले आहेत.

ॲन्टीजन टेस्टमध्ये बेलापुर येथील ५५ वर्षीय पुरूष,पिंपळदरी येथील ८० वर्षीय पुरूष,३५ वर्षीय महीला,४० वर्षीय महीला,३० वर्षीय महीला,उंचखडक बु येथील ४० वर्षीय महीला,नवलेवाडी येथील ५२ वर्षीय पुरूष,धामणगाव पाट येथील ४५ वर्षीय महीला,२७ वर्षीय तरुण,शेलद येथील ५० वर्षीय पुरूष,अकोले शहरातील २४ वर्षीय तरुण,७२ वर्षीय महीला,अकोलेत  संगमनेर येथील १६ वर्षीय तरुण,देवठाण येथील ४० वर्षीय महीला,१८ वर्षीय तरुणी,१२ वर्षीय मुलगा,सावरगाव पाट येथील ३८ वर्षीय महीला,१५ वर्षीय तरुण,१३ वर्षीय मुलगी,६५ वर्षीय पुरूष,३९ वर्षीय पुरूष,१३ वर्षीय तरुण,६६ वर्षीय महीला,३० वर्षीय महीला,समशेरपुर येथील ४० वर्षीय महीला,३४ वर्षीय महीला,१७ वर्षीय तरुणी,३८ वर्षीय पुरूष अश्या २८ व्यक्तीचा तर

खाजगी प्रयोगशाळेतील आलेल्या अहवालात अकोले शहरातील ३४ वर्षीय पुरूष,माळीझाप येथील ६५ वर्षीय पुरूष,कारखानारोड वरील ६० वर्षीय महीला,नवलेवाडी येथील ५१ वर्षीय पुरूष,७० वर्षीय पुरूष,दत्तवाडी पैठण येथील २४ वर्षीय तरुण,कळस बु येथील ४० वर्षीय पुरूष अश्या ०७ व्यक्ती सह तालुक्यात आज ३५ व्यक्तीचा कोरोना अहवाल पॅाझिटीव्ह आला आहे.

Web Title: Akole Taluka 35 corona infected Total 2838

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here