Home अकोले अकोले तालुक्यात राजूर १९ सह ८३ कोरोनाबाधितांची वाढ

अकोले तालुक्यात राजूर १९ सह ८३ कोरोनाबाधितांची वाढ

Akole Taluka Rajur 19 with 83 Corona Infected

अकोले | Akole: अकोले तालुक्यात मंगळवारी प्राप्त अह्वालानुसार ८३ करोनाबाधित आढळून आले आहेत. राजूरमध्ये सर्वाधिक १९ बाधितांची भर पडली आहे. तालुक्यात एकूण बाधितांची संख्या ४३२५ इतकी झाली आहे.

मंगळवारी प्राप्त झालेल्या अहवालात:

राजूर: १९

विश्रामगृह कॉलनी अकोले: १

नागवाडी: ४

कोकणवाडी: १

शेणीत: १

समशेरपूर: ७

कोंभाळणे: २

उंचखडक: २

खिरविरे: १

वारांघुशी: २

मेह्न्दुरी: १

रुंभोडी: ६

शेंडी: २

पिंपळगाव खांड: १

कोतूळ: ७

ढगेवाडी: १

भोलेवाडी: १

बेलापूर: १

ब्राम्हणवाडा: २

गणोरे: १

देवठाण: ३

घोडसरवाडी: २

इंदोरी: १

म्हाळादेवी: १

ढोकरी: १

दत्तवाडी रुंभोडी: १

करवंडी: १

चितळवेढे: १

डोंगरगाव: १

अकोले: १

Web Title: Akole Taluka Rajur 19 with 83 Corona Infected

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here