Home संगमनेर Sangamner: संगमनेर तालुक्यातील १८८ रुग्ण गावानुसार संख्या, या गावात सर्वाधिक

Sangamner: संगमनेर तालुक्यातील १८८ रुग्ण गावानुसार संख्या, या गावात सर्वाधिक

Sangamner taluka Corona Positive 188

संगमनेर | Sangamner: संगमनेर तालुक्यात गेल्या २४ तासांत १८८ नवे रुग्ण आढळून आले आहे. संगमनेर तालुक्यात दिवसेंदिवस रुग्णांत वाढ होत आहे.

गावानुसार बाधितांची संख्या पुढीलप्रमाणे:

संगमनेर: ८

संगमनेर खुर्द: २

जनता नगर: २

गुंजाळवाडी: ४

हिवरगाव पठार: १

माळेगाव हवेली: ३

नानज दुमाला: २

जोर्वे: १

मांडवे बुद्रुक: १

डेरेवाडी साकुर: १

ओझर खुर्द: १

लोहारे: १

नागपूरवाडी: १

सावरगाव घुले: १

पानोडी: २

नांदुरी दुमाला: १

समनापूर: १

घुलेवाडी: १०

निमज: १

सुकेवाडी: २

डिग्रस: २

कोल्हेवाडी: ५

कनोली: ६

मनोली: १

सायखिंडी: ९

करुले: १

पोखरी: १

घारगाव: ७

वनकुटे: ३

पेमगिरी: ३

वेल्हाळे: ६

तळेगाव दिघे: ३

मालुन्जे: ४

शिबलापूर: ५

खांबे: १

शेडगाव: ४

पिंप्री: २

पारेगाव: १

आश्वी: २

आश्वी खुर्द: १

आश्वी बुद्रुक: १

चंदनापुरी: ४

दाढ खुर्द: १

गोडसेवाडी: २

जाखुरी: ३

लिंगदेव: १

डिग्रस मालुन्जे: १

जवळे कडलग: ३

कौठ धांदरफळ: २

धांदरफळ: १

खळी: १

खंदरमाळ: १

कोकणगाव: १

कोळवडे: १

मेंढवन: १

नांदुरी: ४

निमज: २

निमगाव: १

निमगाव जाळी: ३

निमोण: १

सावरगाव तळ: १

शहापूर: १

वडगाव पान: ५

वडगाव लांडगा: १

उंबरी: ४

धांदरफळ: १

पिंपरणे: ७

रणखांबे: २

चिखली: १

राजापूर: १

सावरगाव पठार: १

कसारा दुमाला: १

वाघापूर: ४

पोखरी हवेली: २

बोटा: २

माळवाडी: १

पारेगाव: १

नवलेवाडी: १

Web Title: Sangamner taluka Corona Positive 188

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here