Home अकोले अकोले तालुकयातील ग्रामपंचायत सरपंच  व उपसरपंच कोण जाणून घ्या

अकोले तालुकयातील ग्रामपंचायत सरपंच  व उपसरपंच कोण जाणून घ्या

Akole Taluka Sarpancha List

अकोले | Akole: अकोले तालुक्यातील ग्रामपंचायत मधील मंगळवारी व बुधवारी सरपंच व उप सरपंच यांच्या निवडी पार पडल्या त्या खालीलप्रमाणे:

गाव- सरपंच व उपसरपंच

आंबड – रेश्मा कानवडे, नाथा भोर

शेरणखेल – दीपक पथवे, प्रकाश कासार

मोग्रस- ज्योती गायकर, संजय गोडसे

बोरी- राहुल साबळे, निलेश गंभिरे

धामणगाव पाट- दीपक पारधी, बाळू भोर

जाचक वाडी रिक्त , रिक्त

लाहित खुर्द- मंगल चौधरी, विवेक चौधरी

परखतपूर- रिक्त, भारत वाकचौरे

निळवंडे – भाऊसाहेब मेंगाळ, संजय कोकणे

नाचणठाव – अंजनाबाई मधे, मच्छिद्र बर्वे

भोळेवाडी- बाळू उमबरे, सुजाता देशमुख

चितळवेढे- ताईबाई पथवे, नवनाथ आरोटे

कळंब – उत्तम लांडगे, शकुंतला कदम

औरंगपूर रिक्त , प्रकाश पाचपुते

मेहंदुरी येथे अमित येवले, मंजेरी आरोटे

म्हाळादेवी येथे मारुती मेंगाळ, कविता हासे

लिंगदेव येथे अमित घोमल, राजूबाई फाफाळे

कळस बुद्रुक येथे राजेंद्र गवांदे, ज्ञानेश्वर वाकचौरे

बेलापूर येथे ज्योती जगताप, राजाराम फाफाळे

धुमाळवाडी येथे डॉ. रवींद्र गोर्डे, आशा धुमाळ

गणोरे येथे संतोष आंबरे, प्रदीप भालेराव

टाकळी येथे शीतल तिकांडे दत्तू गरुड

धामणगाव आवारी येथे पूनम आवारी, गणेश पापळ

हिवरगाव येथे शांताबाई मेंगाळ, संग्राम आंबरे

पांगरी येथे रामदास खंडावे, संदीप डोंगरे

पिंपळगाव खांड येथे रिक्त, अलका शेटे

वाशेरे येथे रिक्त अनिता गजे

उंचखडक खुर्द येथे भास्कर पवार, डॉ. मनोज मोरे

कुंभेफळ येथे रिक्त, प्रियांका पवार

ढोकरी येथे बेबी शेटे, किसन शेटे

मान्याळे येथे अमित कुर्हाडे, अशोक डोखे

निम्ब्रळ येथे उल्हास पथवे, उज्वला पथवे  

इंदोरी येथे रिक्त, वैभव नवले

नवलेवाडी येथे विकास नवले, मीनाक्षी वाकचौरे

देवठाण येथे केशव बोडके, आनंदा गिर्हे

Web Title: Akole Taluka Sarpancha List

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here