Home अकोले Akole: अकोले तालुक्यात शनिवारी २४८ बाधित, वाचा गावानुसार संख्या

Akole: अकोले तालुक्यात शनिवारी २४८ बाधित, वाचा गावानुसार संख्या

Akole Taluka 248 corona infected

अकोले | Akole: अकोले तालुक्यात शनिवारी प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार २४८ जण कोरोना बाधित आढळून आल्याची माहिती तालुका सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ. श्यामराव शेटे यांनी दिली आहे. तालुक्यातील एकूण बाधितांची संख्या ९७७९ इतकी झाली आहे.

शनिवारी प्राप्त अहवालानुसार गावनिहाय संख्या खालीलप्रमाणे:

पिंपळगाव: १ धामणगाव: १ धुमाळवाडी: ४ सुगाव: ५ अकोले: २६ कारखाना रोड: १ नगर पंचायत जवळ अकोले: १ शिवाजीनगर अकोले: २ विद्यानगर: १, नाईकवाडी वस्ती अकोले: १    उंचखडक: १  इंदोरी: १ कळस: ७    नवलेवाडी: ३ औरंगपुर: १५  लिंगदेव: ८  रेडे: २ शेरे: २ लाडगाव: १ मनोहरपूर: १ शिद्वड: १ पैठण: ४  कुंभेफळ: १ धामणगाव आवारी: ५ धामणगाव: १ धामणगाव पाट: ४ कोतूळ: १० कोतूळवाडी: १  अंभोळ: २ पाडाळणे: ३ केळी कोतूळ: ११  पिंपळगाव खांड: १ बलठण: १ कोहंडी: २ राजूर: ८  मवेशी: १ लव्हाळी: १ रुंभोडी: ३  घाटघर: १ देवठाण: ४  समशेरपूर: १३  मुतखेल: १ सावरगाव पाट: १५  केळी रुंभोडी: १ ब्राम्हणवाडा: १८ केळी ओतूर: ४  कळंब: १ आंबड: २ टाकळी: ४ चिंचोडी: २ रंधा: १ मवेशी: १ चिंचवणे: १ टिटवी: २ कुमशेत: १ साकीरवाडी: १ देवगाव: २ पगीरवाडी: ३  कोम्भाळणे: १ टाहाकारी: १ केळी: १ सांगवी: १ चितळवेढे: २ निब्रळ: १ बेलापूर: २ चैतन्यपूर: २ करंडी: ३ मान्ह्याळे: २ शेलद: ५ माणिक ओझर: १ हिवरगाव: २ डोंगरगाव: १ गर्दनी: १ वाकी: १ पिंपळगाव निपाणी: १ वाघापूर: १ चास: १ तांभोळ: २ हिवरगाव आंबरे: २ असे एकूण २४८ बाधित आढळून आले आहेत.

Web Title: Akole Taluka 248 corona infected

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here