शेवगाव

Home शेवगाव
Shevgaon

महत्वाच्या बातम्या

नदीत पोहण्यासाठी उतरलेल्या मुलाला वाचविताना चौघे बुडाले

0
Breaking News | Kolhapur: वेदगंगा नदीत पोहण्यासाठी उतरलेल्या मुलाला वाचविताना चार जणांचा बुडून मृत्यू. कोल्हापूर: बस्तवडे (ता. कागल) येथील वेदगंगा नदीत पोहण्यासाठी उतरलेल्या मुलाला वाचविताना...